Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tapaus UAP

Lisätty 20.02.2022

Uuden Ajan Palvelut – UAP ry, uusi syrjintälahko

 

 

Olipa kerran yhteiskunta, jota lääkebisnes ohjaili, minkä suuri yleisö hiljaisesti hyväksyi. Osa kansasta näki kuitenkin savuverhon läpi, mistä todella oli kyse. Alkoi pohdinta, ensin yksin, sitten yhdessä, ja lopulta kriittisen ajattelun liikehdintä saavutti myös valtavalemediassa näkyvät ja globaalit mittasuhteet. Ihmiset verkostoituivat. Ainakin ne, joilla on siihen keholliset etuoikeudet.

 

Case UAP, mistä kaikki lähti

Uuden Ajan Palvelut - UAP ry, jäljempänä pelkästään UAP, järjesti Telegram-ryhmässään jäsenistönsä ja kannattajiensa koostumusta selvittävän kyselyn, jossa kysyttiin ikäjakaumaa ja sukupuolta.

Sukupuolikysely oli ja on edelleen binäärinen eli UAP teki kyselyssä heti selväksi että yhdistys on tarkoitettu vain ja ainoastaan cis-sukupuolisille naisille ja miehille, mikä poikkeaa täysin UAP:n nettisivuillaan mainostamasta syrjimättömyydestä. UAP:n Telegram-ryhmän kyselyn lähtökohta oli syrjivä, ja lievimmillään ulossulkeva. En ollut ainoa joka kiinnitti keskusteluissa ja kommenteissaan huomiota epäasialliseen binääriseen sukupuolijakoon, mikä nykypäivänä on pitkälle aikaansa jäljessä. Olin kuitenkin ainoa, jota kohti UAP hyökkäsi julkisesti, käyttäen suoraan omaa nimeäni ja halventavia ilmaisuja.

UAP myös sensuroi ja poisti viestini, joissa puolustauduin sekä korjasin termit nykypäivän terminologiaa ja hyvän tavan mukaista sukupuolen verbaalista ilmaisua ja omaehtoista määrittelyä vastaaviksi. UAP esti puolustautumiseni poistamalla edellä mainitut viestit. Samasta Telegram-ryhmän julkisesta viestiketjusta poistettiin ainakin yksi tai kaksi muiden kirjoittamaa viestiä.

UAP:n minulle osoittamasta viestistä saa käsityksen että UAP pitää minua hermafrodiittina, mikä on ensinnäkin jo käytöstä poistunut termi, jota käytetään nykypäivänä lähinnä vain vakavissa halventamis- ja kunnianloukkaamistarkoituksissa (nykyisin käytössä oleva, vastaava oikea termi on intersukupuolinen, minkä myös korjasin vastaukseeni, ja minkä UAP poisti), ja toisekseen ei vastaa sukupuoltani, jota taas en tuonut missään vaiheessa keskustelua ilmi kenellekään. Kyseisen kunnianloukkauksen sisältävän, UAP:n lähettämän viestin lopussa oleva hymiö vielä alleviivaa ivaamis- ja halveksimistarkoituksessa käytettyä nimittelyä. UAP teki sukupuolestani törkeän, paikkaansa pitämättömän oletuksen, jonka se julkaisi, ja joka kohdistui suoraan minuun yksityishenkilönä ja vielä nimeltä mainittuna. UAP poisti kyseiseen viestiin lähettämäni vastauksen, ja esti minua toistuvasti puolustautumasta ja korjaamasta nimittelyssään käyttämänsä termit. Nimittelyllään UAP antoi samalla ymmärtää että kaikki hlbtiqa+ henkilöt eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset ovat kyseisen yhdistyksen ja siellä vaikuttavien anonyymien henkilöiden mielestä hermafrodiitteja. Tämä on hyvin halventava ja paikkaansa pitämätön solvaus.

 

UAP, kunnianloukkausUAP, kunnianloukkaus

 Ylläolevasta screenshotista puuttuu viestin loppuosa, missä ivallinen hymiö on, ei ollut mahdollista ladata sitä tähän blogiin koska kuva/hymiö sisältää jonkin ominaisuuden, mikä ei tälle sivustolle lataudu. 

 

Anonyymisti, kasvottomana ja ilman henkilöiden nimiä toimivan yhdistyksen julkinen hyökkäys yksityishenkilöä vastaan on jo lähtökohtaisesti törkeä ja brutaali minkä tahansa asian yhteydessä. Yksityishenkilön kehoon ja sukupuoleen kohdistuvana yhdistyksen toteuttama julkinen, verbaalinen hyökkäys on erittäin törkeä rikos. Yhdistyksen ei koskaan pitäisi halveksia ja nimitellä yksityishenkilöitä eikä jäseniään tai mahdollisesti jäsenyyttä harkitsevia. Tämän perusteella UAP:n toiminta herättää kysymyksiä yhdistyksen taustalla mahdollisesti vaikuttavista, yhteiskuntajärjestykseen haitallisesti vaikuttavista ideologioista.

 

Tausta UAP:n arvomaailmasta ja toiminnasta

UAP kuvailee nettisivuillaan toimintaansa ja arvojaan seuraavasti (viitattu 15.2.2022 - en linkkaa sivuja tähän koska en halua enempää mainostaa, ja parantaa sivuston löydettävyyttä hakukoneissa):

Ylläpidämme korkeita eettisiä arvoja, joissa kunnioitetaan jokaisen yksilön suvereniteettia päättää siitä mikä on itselleen parasta. Arvostamme silti yhteisiä pelisääntöjä, jotka antavat kaikille mahdollisimman vapaan liikkuvuuden mm. henkisesti, fyysisesti ja sanallisesti. Vapaus ja ihmisoikeudet ovat toimintamme keskiössä, emmekä hyväksy syrjintää.

 

Lisäksi UAP määrittelee arvojaan seitsemän prinsiipin kautta. UAP:n arvot kursiivillaomat kommenttini niihin kohta kohdalta, alkaen * tähdestä. Kommentoin nämä kohta kohdalta siksi että olisi helpompaa hahmottaa, miten olen ymmärtänyt UAP:n arvomaailman ja viestinnän suhteessa omiin näkemyksiini, ja millaisen kuvan olen saanut UAP:n toiminnasta yhdistyksen nettisivujen perusteella.  


Arvomme koostuu seitsemästä prinsiipistä:

1. VAPAUS
Jokaiselle yksilölle sallitaan vapaus tehdä omia päätöksiä kehon, aatteen, ajatusmaailman, liikkuvuuden, kokoontumisen, sanallisen ilmaisun ja valintojen suhteen.

Kyllä – kehollinen itsemääräämisoikeus ja vapaus ovat sekä yksilön että yhteiskunnan arvokkain pääoma, ja niitä pitää suojella ja niiden puolesta pitää taistella jatkuvasti. Kehollinen itsemääräämisoikeus sisältää oikeuden tehdä keholleen, kehollaan ja kehossaan mitä haluaa, ja suurin osa kehon tarvitsemista yksilöllisistä muokkaustoimenpiteistä pitää olla kaikkien niitä tarvitsevien helposti saatavilla ja tapahtua yhteiskunnan kustantamana. Vapauteen sisältyy oikeus valita oman terveyden ylläpitämisen sekä sairauksien ennaltaehkäisemisen ja hoitamisen kannalta itselleen sopivimmat metodit ja hoitomuodot. Eri hoitomuotojen tulee olla samanarvoisia keskenään, ja länsimaisen koululääketieteen ja samalla lääketeollisuuden ylivallasta pitää luopua. Ihmisillä on oikeus olla terveitä. 

Sananvapaus on myös oleellinen asia, se ei kuitenkaan tarkoita kunnianloukkausten tasolle menevää väärän tiedon levittämistä, ja yhdistyksen yksityishenkilöihin kohdistamaa julkista tai yksityistä halveksuntaa ja häirintää.

Vapaus on niin laaja käsite, ja kukin mieltää sen todennäköisesti eri tavoin varsinkin reunaehtojen osalta, joten nähtäväksi jää, miten UAP aikoo toteuttaa käsitettä. Tähän mennessä on käytetty lähinnä oikeutta syrjiä ja kieltää UAP:n agendaan sopimattomien kehojen olemassaolo. Syrjintä on periaatteessa Suomen lainsäädännössä kiellettyä mutta käytännössä syrjintään kannustetaan yhteiskunnan joka tasolla. UAP on ottanut asiassa selkeän linjan; vapaus syrjiä on sille ykkösjuttu.

 

2. YHTEISÖLLISYYS
Tuemme toinen toisiamme, vaikka kilpailisimme samoista markkina-alueista, koska ymmärrämme, että yhdessä saavutamme eheämmän yhteisön ja elämän kaikille, joka takaa jatkuvuuden ja terveen kasvun.

Tämän kuin näkisi. UAP:n kaltaiset lahkot harvemmin pysyvät yhtenäisinä edes muutamaa kuukautta perustamisensa jälkeen. Terve kasvu? Taloudellisesti vai kehollisesti ja mentaalisesti vai sekä että?


3. EMPATIA
Kohotamme ja kasvatamme empaattista toimintaa, joka loppujen lopuksi heijastuu meihin kaikkiin ja maailmaamme.

UAP:n viestintään ja viestinnästä poikkeavaan arvomaailmaan törmänneenä tämä kohta aiheuttaisi lähinnä huutonaurua ellei asia olisi vakava.

 

4. TASAPAINO
Pyrimme ottamaan huomioon kauaskantoiset vaikutukset päätöksenteossa toiminnassamme ja asetamme itsellemme kysymyksen: Kuinka ratkaisuni ja toimintani mahdollisesti vaikuttaa mikro- sekä makro-tasoilla muihin ja ympäristööni?

Juu, nyt ollaan asian äärellä. Vähän tai aika paljonkin saman suuntainen reaktio kuin edellä mainitussa Empatia-kohdassa. Muistutan että me transut varmasti pilaamme teidän ”Puhtaan ja Pyhän” mikro- ja makrotason maailmanne! UAP asettaa itselleen kysymyksiä, joihin se ei halua eikä edes kykene vastaamaan millään inhimillisellä tavalla. Koska yhdistyksen arvomaailma on jo lähtökohtaisesti pahasti pielessä ja lahkomainen, se tuskin pystyy ajattelemaan toimintansa todellisia vaikutuksia edes lyhyellä tähtäimellä.

 

5. EETTISYYS
Pyrimme luomaan todellisuutta korkeiden eettisten ja moraali-käsitteiden kautta, jossa intentio on puhdas ja kumpuaa rakkaudellisista lähtökohdista. Väkivalta on ristiriidassa yhteisen arvomaailmamme kanssa. Ihmisoikeuksien ylläpitäminen on ydinarvojemme etualalla.​

Sama messuaminen vain jatkuu ja jatkuu. Korkea moraali on jotain, mistä UAP ei koskaan ole käytännön tasolla kuullutkaan ja käsitteen ymmärrys vaikuttaa jääneen UAP:lle täysin hämäräksi. Jos väkivalta on ristiriidassa UAP:n arvomaailman kanssa, miksi yhdistys pyrkii kaikin keinoin harjoittamaan sitä syrjinnän ja ulossulkemisen sekä kehollisen hyväksymättömyyden muodossa? Ihmisoikeudet eivät UAP:n toiminnassa toteudu millään tavalla, p-koreassakin pystytään parempaan.

 


6. ÄITI LUONTO
Tiedostamme, että olemme osa tätä maapalloa, jonka lainalaisuudet näkyy luonnossa. Koemme, että Äiti luonto on elämää ylläpitävä voima, jonka lainalaisuudet hyväksymme ja jonka vuorovaikutuksessa pyrimme toimimaan tasapainoisesti. Päämääränä on säilyttää ihminen luonnollisena olentona, harmonisessa suhteessa luontoon.

 

Pitää tässä vaiheessa todeta että kielioppivirheet, sijamuotojen ja lauserakenteiden kummallisuudet ovat sitä luokkaa että viestintää tekeviltä tahoilta on saattanut jäädä muutama oikolukukierros väliin. Kun samaa p*skaa lukee yhä uudestaan ja sama toistuu kerta toisensa jälkeen, hyväuskoisinkin lukija toteaa että yhdistyksen osaamisen taso ja toiminta ovat hauraalla pohjalla. Yhdistyksen viestinnältä vaaditaan perusyksilöntasoa korkeampaa osaamista ja toteutusta. Yksilöt saavat kirjoittaa miten sattuu omassa viestinnässään kaikilla mahdollisilla kielioppivirheillä, allekirjoittanut mukaan lukien, yhdistyksen ulosannissa vastaava herättää vähintään ihmetystä.

Äiti Luontoa voisi pitää feministisenä, ja jopa intersektionaalisen feminismin arvoja tunnustavana käsitteenä mutta UAP:n muuta viestintää, arvomaailmaa ja ideologiaa vasten feminismi taitaa loistaa kirkkaasti poissaolollaan.

Mikäli päämääränä on säilyttää ihminen luonnollisena olentona ja ihmisen luontosuhde harmonisena, silloin sallitaan myös keholliset eroavaisuudet kaikkien yksilöiden välillä sekä yksilöiden omaan kehoonsa kohdistuvat intressit ja toimenpiteet osana Luonnon tasapainoon pyrkivän, ja samalla alati muuttuvan järjestyksen kanssa. Kun luin tuota viimeistä lausetta ensimmäisen kerran, siitä sai heti sen vaikutelman että siinä saattaisi piillä trans-, keho- ja diversiteettifobia kauniisiin sanoihin naamioituneena. Valitettavasti epäilykseni osoittautui oikeaksi, vaikken vieläkään tahtoisi uskoa sitä todeksi. Tämän perusteella epäilen että myös rasismi on syvällä sisään ympättynä UAP:n toiminnassa. Ihan vain sivuhuomiona; me valkoiset olemme katoavaa kansaa, luonnonlakien mukaan vain vahvimmat selviävät, ja siihen poikkeava valkoinen geeniperimä ei kovin hyvin sovi. Asia on ennustettu jo kauan sitten, joten tämänkin asian kohdalla jää nähtäväksi, miten UAP aikoo Luonnonlakeihin liittyvää ideologiaansa toteuttaa.

 


7. LAPSET
Aikuisina meidän on omalla toiminnallamme turvattava terve kasvualusta ihmiskunnan tuleville sukupolville ja näinollen lasten ja perheitten hyvinvointi on tärkeässä asemassa. Haluamme korostaa lasten merkitystä yhteiskunnassa toteamalla, että lapset ovat pyhiä ja heitä tulee suojella. Myös vanhempien eheää yhteyttä lapsiin on vaalittava.

 

Miltä lapsia pitää suojella? Meiltä transuilta vai? Köh -  ymmärrän yskän, joka ei taida johtua edes valepandemiasta, vaan siitä että me transut totta kai levitämme HOMOPROPAGANDAA, tai vielä pahempaa; Queer- ja Transpropagandaa, mikä varmasti pilaa lapset, tekee lapsista ja nuorista tiedostavia ja kriittisesti ajattelevia, vahvoja, hyvällä itsetunnolla varustettuja yksilöitä, jotka tietävät että jokaisella on itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa sekä oikeus saada sille tarvitsevansa muokkaustoimenpiteet yhteiskunnan kustantamana ilman minkäänlaista ristikuulustelua ja omaan kehoon kohdistuvaa kyseenalaistamista. Vaikuttaa vahvasti siltä että UAP pelkää erilaisia kehoja, tai ylipäänsä kehoja ja kehollisuutta, ja kehollisuuden kieltäminen on yhdistyksen toiminnan keskiössä.

Lasten eheää yhteyttä vanhempiin on vaalittava – kyllä, tästä olen samaa mieltä. Eheä yhteys vanhempiin muodostuu parhaiten vanhempien oman toiminnan ja käytöksen tuloksena; mikäli vanhemmat ovat tiedostavia ja humaaneja sekä antavat lapsilleen kehollisen vapauden kasvaa sellaisiksi kuin ovat, tukevat lastensa valintoja kaikin tavoin, kunnioittavat lasten kehollista ja mentaalista itsemääräämisoikeutta, toimiva ja eheä yhteys on yleensä olemassa. Lasten ja vanhempien yhteyden tehokkaimpia rikkojia ovat muut vanhemmat ja lapset sekä yhteiskunta. Ei ole millään tavalla hyväksyttävää että lapset ja nuoret sullotaan ensin päiväkotiin pahimmillaan jo muutaman kuukauden ikäisenä, sen jälkeen putki jatkuu eskarissa, ja nykyisin kidutettavana olemisen pidennyttyä 18-vuotiaaksi asti, lapsi joutuu viettämään koko lapsuutensa homeisessa sisäilmassa, maski naamalla, piikki perseessä, kirkkaiden välkkyvien keinovalojen ja ruutujen äärellä, 5G-antenni päässä, myrkyllistä, tehotuotettua ravinnoksi kutsuttua moskaa ja tapettua vettä siemaillen, pelkästään ikäistensä seurassa keskinäisen fyysisen ja henkisen teurastamisen kulttuurissa. Sitten vielä mietitään miksi lapset ja nuoret voivat huonosti, kehot ja yhteiskunta ovat sairaampia kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Ajatteliko UAP korjata em. asiat jotenkin? Mikäli UAP aikoo uudistaa koulutusjärjestelmän, hieno juttu, ja pysyn kuulolla. Onnea vain hankkeeseen, siinä riittää työsarkaa.

 

Mikäli koet, että edellämainitut arvot tuntuvat sinusta hyvältä ja voit samaistua näihin, niin tervetuloa mukaan Uuden Ajan Palveluihin rakentamaan parempaa ja eettisempää yhteiskunnallista toimintaa ja yhteiskuntaa.

UAP:n arvomaailma eroaa täysin siitä, miten yhdistys hienoissa kielioppivirheitä täynnä olevissa korulauseissaan kuvailee. Kaikille yksilöille eettinen yhteiskunta rakentuu kyllä ajallaan ehkä tuhansien vuosien kuluessa mutta ihan muiden toimijoiden kuin UAP:n ansiosta.

 

 

Mitä jäi jäljelle?

UAP:n mainostaman arvomaailman perusteella tärkeimpiä edistettäviä ja käytännön toiminnan arvoja kyseiselle yhdistykselle pitäisi olla vapaus, itsensä määrittely vapaasti omien sanojensa mukaisesti sekä syrjimättömyys. Nettisivuilla mainitun arvomaailman ja UAP:n Telegram-ryhmän keskusteluissa käyttämän termistön ja ideologioiden välillä on jyrkkä ja yllättävä ristiriita. Yhdistyksellä on tietysti oikeus valita jäsenensä mutta jäsenyyden valintakriteerit pitäisi tuoda selkeästi esille tiedottamisessa kautta linjan ja kaikissa yhdistyksen julkaisukanavissa. Tässä tapauksessa koska UAP on tarkoitettu vain cis-sukupuolisille naisille ja miehille, asia pitäisi tuoda ilmi nettisivuilla esimerkiksi edellä kuvatun arvomaailmasta kertomisen yhteydessä. Silloin vältyttäisiin todennäköisesti tämän tyyppisiltä kunnianloukkaamisilta sekä väärinkäsityksiltä.

UAP:n toiminnassa on myös lahkomaisia piirteitä, ja sen luomasta tai suunnittelun asteella olevasta mahdollisesta rinnakkaisyhteiskunnasta saattaa muodostua epäeettinen, minkä tahansa ominaisuuksien perusteella syrjimisen mahdollistama, muusta yhteiskunnasta erillinen ja suljettu linnake. Kehitys on huolestuttava demokraattisen yhteiskunnan perusperiaatteiden; rauhan, yksilöiden itsemääräämisoikeuden, vapauden, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden osalta.

 

Rikosilmoitus UAP:n toiminnasta

Aihe ja rikosilmoituksen syy: Kunnianloukkaus yksityishenkilöön kohdistuvana sekä väärän tiedon levittäminen julkisesti Telegram-ryhmässä ja mahdollisesti muissa Uuden Ajan Palvelut - UAP ry:n julkaisukanavissa ja yhdistyksen sisällä.

Vaatimukset: Esitin asiani ja vaatimukseni UAP:lle myös sähköpostitse hyvissä ajoin ennen rikosilmoituksen tekemistä. Vaadin suoraan henkilööni kohdistuvaa julkista anteeksipyyntöä UAP:n Telegram-ryhmässä, missä kunnianloukkaus alun perin tapahtui. Mikäli kunnianloukkaus, nimittely ja väärän tiedon levittämistä on tapahtunut muissa kanavissa, vaadin julkista anteeksipyyntöä tapahtuvaksi myös niissä. Vaadin lisäksi poistettujen viestieni, joissa puolustauduin ja korjasin väärät termit, palauttamista ja mahdollisten uusien, aiheeseen liittyvien viestieni sensuroimattomuutta.

Mikäli UAP olisi pyytänyt julkisesti anteeksi edellä kuvatulla tavalla, ja jättänyt Telegram-keskustelut sensuroimatta ja palauttanut poistetut viestit, olisin ollut valmis jättämään asian siihen. Koska julkista anteeksipyyntöä ei ole ilmestynyt kohtuullisen ajan kuluessa, toisena vaihtoehtona oli rikosilmoituksen tekeminen.

Rikosilmoituksessa vaadin UAP:ltä korvauksia henkisistä kärsimyksistä, joita minuun yksityishenkilönä kohdistunut julkinen nimittely, halveksunta, solvaaminen ja väärän tiedon levittäminen ovat aiheuttaneet. Samoin vaadin korvauksia ajasta, jonka olen joutunut asian hoitamiseen ja rikosilmoituksen tekemiseen käyttämään.

 

Mitä olisi voinut tehdä toisin

Jos mietitään miten helposti tämäkin asia olisi ollut ratkaistavissa edellä mainituilla tavoilla, voi vain ihmetellä UAP:n halua taistella mieluummin oikeusteitse kuin myöntää viestintänsä olevan puutteellista ja täysin kuvailemansa arvomaailman vastaista. Ja tehdä viestinnälleen jotain. Vaikka UAP vaikuttaa olevan melko tuore yhdistys, joitakin perusasioita pitää olla valmiiksi mietittynä ennen kuin yhdistyksen toiminta on julkista ja virallista. Viestintä ja sen selkeys ja yhteneväisyys kaikissa kanavissa ovat yksi perusasia, johon pitää kiinnittää huomiota alusta asti. Viestinnän virheitä on erittäin vaikeaa korjata jälkeen päin koska tieto, jonka viestinnän kohteen kohdalle ensimmäisenä osuu, antaa perusvaikutelman, ja vääriä tietoja saattaa olla myöhemmin mahdotonta oikaista viestinnän kohteiden ollessa korjaavien tietojen saavuttamattomissa.

UAP:llä olisi ollut hyvä tilaisuus Telegram-ryhmänsä keskusteluissa kumota syrjintäväitteet korjaamalla kyselyn sukupuolimerkintöjä. Vähimmäisvaatimuksena nykypäivänä sukupuolta selvittävissä kyselyissä ovat raksi ruutuun valinnat: ’En halua kertoa’, ’Muu’, ’Nainen’, ’Mies’. Valintoja voi laajentaa vielä huomattavasti, ja esim. valinnan ’Muu’ kohdalle on korrektia lisätä kenttä, mihin jokainen voi kirjoittaa omin sanoin oman sukupuolistatuksensa – sen miten määrittelee itsensä, ja ennen kaikkea millä sanoilla haluaa itseään kutsuttavan. Itsensä määrittely ja kuulluksi tuleminen ovat jokaisen perusihmisoikeuksia.

On jo lähtökohtaisesti kyseenalaista mihin sukupuolikyselyitä edes tarvitaan, ja jos niitä jostain syystä väen vängällä pitää tehdä, jokaisella on oikeus olla ilmoittamatta sukupuoltaan kuin myös kertoa sukupuolensa – ja sukupuolensa kertomiseen pitää antaa mahdollisuus. Binäärinen nais/mies-jaottelu ei anna suurelle osalle ihmisistä mahdollisuutta kertoa sukupuoltaan. Tämän mahdollisuuden evääminen kertoo joko täysin tahallisesta, tai poikkeustapauksissa tahattomasta syrjinnästä.

Kehollisuus ja sukupuolisuus ovat käsitteinä niin laajoja aiheita, että en ala tässä kirjoituksessa käsittelemään aihetta pintatasoa enempää. Lyhyesti aiheista voi todeta että maailmassa on niin paljon erilaisia kehoja ja erilaisia sukupuolia kuin on (ihmis) yksilöitä. Kehot ja kehojen suorituskyky eri tehtävissä eroavat yksilöiden välillä täysin toisistaan, minkä takia on syvästi halveksivaa, vähättelevää ja ihmisoikeuksien polkemista tyypittää kehoja minkään binäärisen, muka biologiaan pohjautuvan jaottelun kautta. Syyllistyn siihen itsekin, joten tässä asiassa jokaisen pitäisi miettiä ja päivittää omaa suhdettaan keholliseen maailmaan, varsinkin ennen kuin sukupuolittaa tai muuten määrittelee ketään muuta kuin itseään kehollisesti, julkisesti tai edes yksityisesti.

 

Rinnakkaisyhteiskunta?

Jos UAP on se taho, joka ”kaikille avointa, syrjimätöntä rinnakkaisyhteiskuntaa” rakentaa, hanke on täysin epäonnistunut alusta asti tai mennyt jossain vaiheessa pahasti pieleen. Olen todella pettynyt miten takapajuinen organisaatio on onnistuttu luomaan. Toisaalta ei pitäisi olla yllättynyt koska rinnakkaisyhteiskunnasta ovat meuhkanneet eniten tietyt poliittiset tahot.

Vaikuttaa myös siltä että UAP:n, Vapauden puolesta ry:n ja Koronarealistien taustalla toimii pitkälti sama porukka. Vapauden puolesta vaikutti aluksi todella hienolta liikkeeltä; se oli kuin raikkaan, vapaasti hengitettävän ilman tuulahdus, joka toi laajasti ja näkyvästi esiin vapauden ja itsemääräämisoikeuden puutteet vallitsevassa yhteiskunnallisessa sortotilassa sekä yhdisti ihmisiä vaikeassa tilanteessa. Ikävä juttu että todellisuus ei tässäkään tapauksessa vastannut hienoa ulosantia.

UAP:n rinnakkaisyhteiskuntahanke vaikuttaa kattavan kaikki elämän osa-alueet, UAP:lla on aiheesta kaaviokuva ainakin Telegram-ryhmässään, ehkä nettisivuillakin, en laita sitä tähän yhteyteen esille tekijänoikeussyistä mutta uskoisin että se on löydettävissä em. paikoista. Olisihan se ollut huippua, jos vihdoinkin KAIKKI ihmiset mihinkään ominaisuuksiin katsomatta, ketään ulossulkematta ja syrjimättä olisi otettu mukaan rakentamaan parempaa yhteiskuntaa (mikä on muuten yksi Pride-liikkeen keskeisistä teemoista). Sen sijaan rinnakkaisyhteiskuntahankkeesta on vaikuttanut tulevan harvojen ja valittujen oma pikku lahko, vähän kuin heteropride mutta laajennettuna – halutaan lisää etuoikeuksia niille, joilla vaaditut oikeudet jo valmiiksi ovat. 

Lahkojen toimintakonseptina on yleensä iskeä jo valmiiksi heikossa ja haavoittuvassa asemassa oleviin, ja tehdä heistä entistä haavoittuvaisempia, ja vielä pahempaa, riippuvaisia lahkon toiminnasta ja lahkon sisällä elämisestä. UAP, Vapauden puolesta ry ja Koronarealistit voisivat kukin yksin tai yhdessä vastata kysymykseen, miten ne aikovat välttää lahkoontumisen, vai onko lahkoontuminen niiden tavoite? Koronarealistien sivuilla on paljon hyvää tietoa, josta valemediaksi muuttunut valtamedia vaikenee. Jos sen taustalla kuitenkin vaikuttavat samat ideologiat kuin UAP:llä ja Vapauden puolesta ry:llä eli ulossulkeminen, syrjintä ja ihmisten kontrollointi, Koronarealistien levittämää tietoa pitää katsoa entistä kyseenalaistavammin.

Mainitut tahot voivat kumota nämä esiintuomani asiat, ja olen mielelläni tietoinen mikäli asiaa aletaan puimaan jossakin kanavassa. En ole kuitenkaan pätkääkään kiinnostunut keskustelemaan asiasta em. tahojen kanssa – niin kuin nekään eivät minun kanssani, minkä todisti UAP:n sukupuolikyselyyn kirjoittamieni asiallisten ja väärää tietoa korjaavien viestieni poistaminen. Mikäli viestit olisivat edelleen UAP:n Telegram-ryhmässä näkyvillä, niitä ei olisi millään tavalla sensuroitu ja poistettu, ja kaikkien olisi annettu ilmaista näkemyksensä sekä kertoa sukupuolensa, tätäkään kirjoitusta eikä rikosilmoitusta olisi tarvinnut tehdä. Toin tässä kirjoituksessani vain esille sen, millaisen käsityksen UAP on yhdistyksenä toiminnastaan antanut, pohjautuen UAP:n minuun yksityishenkilönä kohdistamaan kunnianloukkaukseen, syrjintään ja julkiseen väärän tiedon levittämiseen. Mikäli huomaan että vastaavaa tapahtuu jatkossa yhdistysten tai yksityishenkilöiden toimesta, teen tietysti rikosilmoitukset myös niistä. Syrjinnälle on nollatoleranssi; syrjintään tulee puuttua heti, aina, ja kaikkialla missä sitä havaitsee.

Jos sen kaiken energian, vaivan ja resurssit, mikä tämän asian ruotimiseen ja rikosilmoituksen tekemiseen on mennyt, olisi käyttänyt paljon mainostettuun yhteiskunnan jälleenrakentamiseen ja toisten ihmisten kanssa kommunikointiin ja verkostoitumiseen, voi miettiä miten paljon yksilöiden potentiaalia hukataan laajemmassa mittakaavassa estämällä monilta mahdollisuudet toimia omana itsenään sekä kehollisten ja henkisten resurssiensa mukaan. Asia koskee koko yhteiskuntaa, ei pelkästään UAP-yhdistystä ja muita mainittuja tahoja.

Milloin opitaan ja ymmärretään niin käytännön kuin lainsäädännön tasolla että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat jokaisen yksilön erilaisten resurssien, erilaisten kehojen ja erilaisten mahdollisuuksien huomioimista jokaisella elämän osa-alueella?

 

 

 

Päivitän tätä kirjoitusta mahdollisesti tähän loppuun mikäli asiassa tapahtuu uusia käänteitä, saatan myös kirjoittaa aiheesta lisää blogikirjoituksia tai julkaista siihen liittyvää materiaalia muissa kanavissa.

 

Päivitys 1: Vko 7 2022 UAP näyttää palauttaneen aiemmin sensuroimansa viestini Telegram-ryhmäänsä. En enää seuraa kyseistä ryhmää, joten en tiedä ovatko viestit jääneet pysyvästi esille vai sensuroitu uudestaan, jamitä ryhmässä tapahtuu. Julkista anteeksipyyntöä UAP:n taholta ei kuitenkaan havaintohetkellä näkynyt. UAP ei edelleenkään vaikuta ymmärtävän asemaansa ja vastuutaan yhdistyksenä vrt. yksityishenkilöt. 

 

Päivitys 2: Kesäkuu 2022 Rikosilmoitus ei vähemmän yllättävästi tuottanut tulosta. Kytät eivät tietenkään ole hlbtiqa+-ihmisten puolella, vaikka tässäkin tapauksessa kyseessä oli täysin selvä kunnianloukkaus, nimittely ja väärän tiedon levittäminen minusta yksityishenkilönä yhdistyksen toimesta, jota vielä anonyymit henkilöt ovat todennäköisesti jatkaneet yksityisillä ja/tai julkisilla foorumeilla. 

Tutkimatta jättämisestä ja väärästä päätöksestä voi tehdä kantelun, mikä on totta kai hyödytöntä. Siviilikanteen voi myös nostaa, mihin eivät rahat ja jaksaminen riitä. Tämä UAP:n case murhasi minut. En jaksa enää taistella yksin kaikkia s*atanan natseja vastaan lainsuojattomana, ja vielä banaanivaltiossa, joka ei tunnusta olemassaoloani, eikä varmaan muidenkaan ei-binääristen henkilöiden. Kukaan ei tiedä eikä tule koskaan tajuamaan miten raskasta on taistella yksin omien oikeuksiensa puolesta ilman minkäänlaista tukea.

UAP on pelkkä hihhuliin verhottu natsijärjestö, mikä rakentaa kaikessa hiljaisuudessa kansallissosialistista arvomaailmaa noudattavaa rinnakkaisyhteiskuntaa. Asia ei vaikuta kiinnostavan ketään. Tuskin menee kauaa kun Senaatintorilla on Priden sijasta ensimmäiset kaasukammiot ja polttouunit. Sitä odotellessa, en puolusta enää koskaan kenenkään muiden oikeuksia kuin omiani, ja irtisanoudun Pride-liikkeestä, joka ei puolustanut minua julkisesti silloin kun tarvitsin eniten tukea. En olisi yllättänyt vaikka UAP olisi liehuttamassa Pride-kulkueessa valikoimaa erilaisia lippuja, ja kalastelemassa ääniä omaa agendaansa varten.

UAP sai tämän tapauksen johdosta virallisesti hyväksytyn ja kannustetun oikeuden syrjiä, nimitellä, halveksia ja levittää väärää tietoa jokaisesta hlbtiqa+-henkilöstä. Sama koskee kaikkia muitakin yhdistyksiä, järjestöjä sekä tahoja, joilla on intressejä harjoittaa viharikoksia – väkivaltakoneiston päätös oikein kehottaa niitä iskemään voimalla yksilöitä vastaan ja tuhoamaan sateenkaariväestöstä ihmisen kerrallaan. Viime vuodet ovat muutenkin osoittaneet sen mikä globaali linja on; Hyvästi ihmisoikeudet kaikissa muodoissaan - erityisesti keholliset oikeudet ja itsemääräämisoikeus, hyvästi pride, hyvästi elämä.